За поръчки по телефон 0886664825 | пон.-петък 09:00-17:00

ЕС помощ по процедура BG16RFOP002-2.073


BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП

Бенефициент Би енд Ди трейдинг ООД

Време за изпълнение: 1 година

Дейност : Преодоляване на икономическите последствия и Пандемията COvid-19