За поръчки по телефон0886 664 825от 09.00 до 18.00 часа

Конфиденциалност

BG-LOOK.COM събира следната информация за потребителите на този сайт:

Собствено име, презиме, фамилия, дата на раждане, адрес за контакт и доставка на потребителя.
Ние използваме тази информация за обработка на поръчките, подобряване на обслужването и за комуникация с нашите клиенти относно продукти, услуги и промоции. Ние пазим строго информацията, която ни е станала достояние при работата ни с Вас нашите клиенти.